Şartlı Eğitim Yardımı programına başvurular kişinin ikamet ettiği İl/İlçede bulunan Valilik/Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılabilir. Yardım başvurusunu çocuğun annesi, anne yoksa babası veya anne-babası ile birlikte yaşamaması halinde başvuruyu çocuğun birlikte yaşadığı öncelikle yasal vasisi olmak üzere 18 yaş üstü bir kişi yapabilir. 

Başvuru sırasında başvuru sahibinden T.C. kimlik belgesi dışında herhangi bir belge istenmez.

Şartlı Eğitim Yardımından yararlanma şartları:  

  • Eğitim çağındaki çocuğunu okula kaydettirmek,
  • İkamet edilen İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamına göre kişinin yardım başvurusunun kabul edilmesi,
  • Fayda sahibi çocuğun okulda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmaması,Fayda sahibi çocuğun örgün eğitimde okuyor olması ve yatılı okulda okumamasıdır.

Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın Durdurulma Nedenleri:  

  • Vefat etme durumunda,  
  • İki ödeme dönemi üst üste aktif öğrenci olmaması durumunda, 
  • Okula devam etse de çocuğun 22 yaşını geçmesi durumunda,  
  • Fayda sahibi çocuğun devlet yatılı okulunda yatılı olarak eğitim aldığının tespit edilmesi durumunda, 
  • Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) veya fayda sahibi (ödeme nedeni çocuk) kişinin ikametini ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yetki alanı dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam etmektedir) durumunda yardım ödemesi durdurulur. 

Ödemeler hesaplara 2 ayda bir olacak şekilde (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında) yatırılmaktadır. Hak sahibi, yardım ödemesini kimlik numarasının son rakamına göre (24-28 tarihleri arasında) herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya PTT Bankamatiklerinden Sosyal Kart’ını kullanarak çekebilmektedir.