Şartlı Eğitim Yardımı Nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.
Ulusal yardım programlarından biri olan Şartlı Eğitim Yardımı ile okula devam etme şartı ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler için ailelere destek sağlanmaktadır. Bir kez yararlanıcı olmaya hak kazananlar, nakdi destek almaya devam edebilmek için en az yüzde 80 okula devam mecburiyetindedirler. Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla bir ilköğretim öğrencisi kız çocuğu ayda 100 TL; ilköğretim öğrencisi erkek çocuğu ise ayda 90 TL almaktadır. Ortaöğretimde ise ailelere kız çocukları için ayda 150 TL ve erkek çocuklar için ayda 130 TL ödenmektedir. Bu kapsamda yapılan ödemeler iki aylık periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

ŞNT-II Projesi Hakkında

ŞNT-II Projesi, ulusal kaynaklarla yürütülen şartlı eğitim yardımının lise devam oranları üzerindeki etkisinin artırılması amacıyla yürütülen bir teknik yardım projesidir. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
ŞNT-II Projesi Hizmet Bileşeni (Teknik Yardım Projesi) Sözleşmesi 27.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Teknik yardım projesi (Hizmet Bileşeni) kapsamında, fayda sahiplerinin okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisinin olması öngörülen aktif birtakım önlemler ve bu problemi bilimsel yöntemlerle ele alıp çözmeye çalışan; eğitim, danışmanlık, rehberlik, anket, çalıştay ve etki değerlendirme çalışması gibi aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca projenin görünürlük faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunda farkındalığın artırılması ve böylece okula devam konusunda gerek ailelerin gerekse başta eğitim alanında olmak üzere tüm diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

ŞNT-II Projesinin Amacı

Şartlı Nakit Transferi program hedeflerine ulaşılmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ilgili hizmetlerin kalitesini artırmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılacak önleyici ve koruyucu programlar geliştirerek Türkiye’de okula katılımın artırılması için Şartlı Nakit Transferinin etkisinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
ŞNT-II Projesi, çocukların okula katılımının devamlılığını sağlamak ve artırmak için yerel düzeydeki hizmet sağlayıcılarının farkındalığının artırılmasını, ilgili hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesini, Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin ve bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılmasını destekleyip sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için önleyici ve koruyucu programlar içeren bir model geliştirilmesini kapsamaktadır.

ŞNT-II Projesinin Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Operasyonun hedef kitlesi öğrenciler, veliler, STK üyeleri, SYDV Personelleri ile eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler, müdür ve müdür yardımcılarıdır.
 

ŞNT-II Projesinin Pilot İlleri Hangileridir?

ŞNT-II Projesi boyunca; İstanbul, Edirne, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Van, Samsun ve Trabzon illerinde faaliyetler düzenlenecektir.